ปฏิทินการฝึกอบรมโครงการ

วิธีการสมัคร
1. คลิกเลือกหัวข้อหลักสูตรการอบรมที่ท่านสนใจ
2. สามารถอ่านรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมที่ "รายละเอียดโครงการ"
3. ท่านสามารถสมัครได้หลายหลักสููตร หาก มีข้อสงสัยในวิธีสมัครโปรดอ่านเพิ่มเติมที่ "ตัวอย่างวิธีการสมัคร"

   ค้นหา   รหัส, ชื่อหัวข้ออบรม :         กลุ่มหลักสูตร :     
  ช่วงเดือนที่อบรม :       
  จัดเรียงตาม :  รหัส    วันที่อบรม   แสดงผล :  แสดงรายเดือน    แสดงรายวัน    

   พบข้อมูล  3  หลักสูตร
   รหัส    หัวข้ออบรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
OCN - 6306 UBU LMS Chapter 1 : มาเริ่มต้นสร้างรายวิชาใน UBU LMS กัน 05
20
1711
24
13
OCN - 6307 UBU LMS Chapter 2 : การสร้างข้อสอบและการจัดการ Gradebook 11
21
251801
28
OCN - 6316 UBU LMS Workshop Day 20
22
28
08
13