ศูนย์กลางหลักสูตรการอบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Upcoming Events

24 พ.ค. 2565 (09.00 - 12.00 น.)
ocn 65-007 - สร้าง Interactive Dashboard ด้วย MS Excel
(ลงทะเบียนแล้ว 47/50 คน)
31 พ.ค. 2565 (13.00 - 16.00 น.)
ocn 65-009 - เรียนรู้เครื่องมือตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Online
(ลงทะเบียนแล้ว 33/50 คน)
16 มิ.ย. 2565 (09.00 - 12.00 น.)
ocn 65-010 - สร้างระบบติดตามงานออนไลน์แบบไดนามิกด้วย Google Sheet
(ลงทะเบียนแล้ว 18/50 คน)
17 มิ.ย. 2565 (09.00 - 12.00 น.)
ocn 65-011 - สร้างแบบฟอร์มด้วย Microsoft Form
(ลงทะเบียนแล้ว 20/50 คน)
23 มิ.ย. 2565 (09.00 - 12.00 น.)
ocn 65-012 - การใช้งาน Power BI สำหรับผู้เริ่มต้น
(ลงทะเบียนแล้ว 29/30 คน)
24 มิ.ย. 2565 (09.00 - 12.00 น.)
ocn 65-013 - สร้าง Data Report ด้วย Google Data Studio
(ลงทะเบียนแล้ว 19/50 คน)

*หมายเหตุ : สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอบรม หากมีผู้ลงทะเบียนแต่ละหัวข้อ ต่ำกว่า 20 ท่าน และสำรองที่นั่งได้เพิ่มเติม 10 ที่นั่งในแต่ละหลักสูตร


VDO บันทึกการอบรม

คลิกเพื่อดู VDO บันทึกการอบรมทั้งหมด >>

กลุ่มหลักสูตร

Card image cap
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

หลักสูตร ocn 65-025
  ออกแบบเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมืออาชีพด้วย MS Publisher
  20 ก.ค. 2565 (09.00 - 12.00 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 25/50 คน)

หลักสูตร ocn 65-026
  ออกแบบเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมืออาชีพด้วย MS Publisher Part 2
  20 ก.ค. 2565 (13.00 - 16.00 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 6/50 คน)

หลักสูตร ocn 65-007
  สร้าง Interactive Dashboard ด้วย MS Excel
  24 พ.ค. 2565 (09.00 - 12.00 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 47/50 คน)

หลักสูตร ocn 65-008
  WIX เครื่องมือสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปอย่างมืออาชีพ
  25 พ.ค. 2565 (13.00 - 16.00 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 31/50 คน)


ภาพการอบรม

คลิกเพื่อดูภาพการอบรมทั้งหมด >>